Bibba

Een app voor positieve leeservaringen

Bibba Header

Hoe kan lezen bevordert worden voor jongeren van 12-18 jaar?

Het prototype is een app, gericht op de leesbevordering van jongeren. De app heet Bibba (straattaal voor bibliotheek) en heeft meerdere functionaliteiten.
Met de app kunnen jongeren boeken vinden die qua interesse bij hen passen. Als een leuk boek gevonden is, kan deze worden toegevoegd aan één van de persoonlijke boekenplanken.

Binnen Bibba start de gebruiker een leessessie. Met behulp van een timer worden de leestijd en het aantal gelezen bladzijden geregistreerd. De gebruiker ontvangt beloningen voor het lezen van bladzijden.

Ook zijn er verrassings-beloningen die op een willekeurig moment verdiend kunnen worden.
Na elke leessessie maakt de gebruiker kans op het krijgen van digitale eieren. Hierin zitten leesbeesten. Elke leessessie geeft voedsel om de dieren sterker te maken.
Verder is Bibba ook een community waar vrienden toegevoegd kunnen worden. Zo kan de gebruiker zien welke boeken gelezen worden door anderen. Ook is er de mogelijkheid om een boekrecensie te schrijven en die van anderen te lezen.

Bekijk prototype

Vaardigheden die ik heb ontwikkeld

  • Figma
  • 2
  • 3
  • 4

Bibba 

Bibba 

Bibba 

Bibba 

Bibba